XXIII Konferencja Programowa STO
„30 lat STO - transformacja / integracja / rozwój"

Warszawa, 24 - 26 listopada 2017r.

 

Piątek - 24.11.2017r.

1000 - 1400 Wizyty studyjne i obiad - zaprasza pięć warszawskich szkół STO.
1500 - 1600 Rejestracja uczestników - Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego,
  ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa
1600 - 1900 Gala 30-lecia STO:
  - przywitanie gości,
  - wystąpienia osób zaproszonych,
  - wystąpienie Zygmunta Puchalskiego, prezesa STO,
  - wręczenie odznaczeń państwowych, medali KEN i odznak STO,
  - wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Łukasza A. Turskiego* pt. „«Jedno, co warto, to uczyć się warto» — o szkole jutra”.
  - koncert okolicznościowy w wykonaniu uczniów ze Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia STO w Tymbarku.
1900 - 1930 Przejazd do hotelu Radisson Blu Sobieski, Plac Zawiszy 1; zameldowanie; czas wolny.
od 2030 Uroczysta kolacja (restauracja hotelowa).

Sobota - 25.11.2017r.

700 - 845 Śniadanie (restauracja hotelowa).
900 - 1100 Debata oksfordzka pt. „Czy szkolnictwo niepubliczne (STO) wyczerpało swoją misję/formułę?"; uczestnicy: dwie drużyny – Krakowskie Stowarzyszenie Mówców i Fundacja Nowy Głos z Warszawy, autorytety STO oraz eksperci ds. edukacji. Po debacie dyskusja plenarna.
1100 - 1130 Przerwa kawowa.
1130 - 1215 „Ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie” – wykład prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera**.
1215 - 1300 „Światowe trendy edukacyjne. Badanie «Kompetencje dla przyszłości 2017» z perspektywy badacza” – wykład dr. Macieja Jakubowskiego***.
1315 - 1415 Lunch (restauracja hotelowa).
1430 - 1530 Warsztaty w trzech grupach:
  I grupa: Po co nam szkoła? Edukacja, wychowanie. Moderatorzy: dr Anna Okońska-Walkowicz, wiceprezes ZG STO i Mariusz Łupiński, członek ZG STO.
  II grupa: Wyzwania, trendy, zmiany w edukacji. Moderatorzy: dr Maciej Jakubowski, dyr. ds. naukowych Fundacji Evidence Institute i dr Witold Kołodziejczyk, członek ZG STO i dyr. ODN STO.
  III grupa: STO jako obywatelska organizacja pozarządowa wobec wyzwań. Moderatorzy: Krystyna Norwa, wiceprezes ZG STO i Wiesław Suchowiejko, wiceprezes ZG STO.
1530 - 1630 Podsumowanie warsztatów – Zygmunt Puchalski, Prezes STO.
1630 - 1730 Kolacja (restauracja hotelowa).
1800 - 1830 Przejazd do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Warszawa, Plac Teatralny 1.
1900 - 2200 „Jezioro łabędzie”, balet z muzyką P. Czajkowskiego, Teatr Wielki – Opera Narodowa.
2230 Powrót do hotelu.

Niedziela - 26.11.2017r.

700 - 830 Śniadanie (restauracja hotelowa).
900 - 1015 Podsumowanie pracy poszczególnych grup. Zadania operacyjne na lata 2018 i 2019, problemy i wyzwania – Zygmunt Puchalski, prezes STO, oraz władze STO. Dyskusja plenarna.
1015 - 1045 Przerwa kawowa.
1045 - 1130 Podsumowanie konferencji, formułowanie wniosków, zamknięcie konferencji (ankieta ewaluacyjna) – Zygmunt Puchalski, prezes STO, oraz władze STO.
1130 - 1200 Wymeldowanie z hotelu.
1200 - 1230 Przejazd autokarem do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa, ul. Mordechaja Anielewicza 6 (dla chętnych).
1300 - 1430 Zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
1430 - 1530 Obiad w restauracji Besamim w MHŻP POLIN.
1530 - 1600 Przejazd na dworzec kolejowy Warszawa Centralna.

* Prof. dr hab. Łukasz A. Turski, fizyk, specjalizujący się w fizyce materii skondensowanej i mechanice statystycznej; popularyzator nauki i publicysta. Profesor w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i w Katedrze Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych UKSW w Warszawie. Autor wielu prac naukowych oraz wielu udanych przedsięwzięć popularyzatorskich (pikniki naukowe); jeden z pomysłodawców Centrum Nauki Kopernik

** Prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, specjalista z zakresu edukacji medialnej. Pracuje w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, poprzednio na Uniw. Pedagogicznym w Krakowie (do 2014) i w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Członek m.in. Rady ds. Informatyzacji Edukacji (organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej), gdzie przewodniczy Zespołowi ds. Edukacji Medialnej; przewodniczący Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału PAN (od marca 2015); członek rady nauk. Fundacji Edukacja na Nowo i Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN (2012-2014).

*** Dr Maciej Jakubowski, ekonomista i socjolog, dyrektor ds. naukowych Fundacji Evidence Institute; b. wiceminister edukacji (2012-2014). Pracował m.in. w zespole badań PISA w siedzibie OECD w Paryżu; współpracował jako konsultant z zagr. instytucjami i uczelniami. Zajmuje się metodologią edukacji i analizą wpływu zmian w polityce edukacyjnej na postępy uczniów.

 

Program konferencji i wizyt studyjnych w formacje PDF.

Patroni medialni: