Zarząd Główny STO, Zarząd Koła nr 7 STO oraz Dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich STO w Szczecinie mają zaszczyt zaprosić do udziału w

XXIV Konferencji Programowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego

„STO dla niepodległej i demokratycznej RP”,

która odbędzie się

w dniach 26-28 października 2018 w Szczecinie